ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΑΣΙ
125 MAX DD2

Για την συμμετοχή σας στην κατηγορία 125 MAX DD2,στα εθνικά ή διεθνή πρωταθλήματα ROTAX MAX Challenges, ο κατασκευαστής του σασί θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την BRP-Powertrain. Και ακόμα...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

Πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της FIA/CIK για όλες τις κλάσεις όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.Το σύστημα φρένων πρέπει να είναι ομολογκαρισμένο.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της FIA/CIK για όλες τις κλάσεις όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.Η εξωτερική εμφάνιση του kart, τα πλαστικά και τα προστατευτικά, πρέπει να είναι ομολογκαρισμένα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Για την συμμετοχή σας σε εθνικά ή διεθνή πρωταθλήματα ROTAX MAX Challenge ή σε μεμονομένους αγώνες είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται για την ασφάλειά σας τον ειδικό προφυλακτήρα της BRP-Powertrain. Οι παρακάτω κατασκευαστές σασί, είναι εγκεκριμένοι για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα 125 MAX DD2 και νομότυπα να λαμβάνουν μέρος στα εθνικά ή διεθνή πρωταθλήματα ROTAX MAX Challenges (Σε αλφαβητική σειρά):